ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWOWYMI

W drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustalana jest lista samorządowych insty­tucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora na­stępuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii tego ministra.Minister może się jednak zgodzić, aby dyrektorem został kandydat wskazany przez organizatora, z pominię­ciem postępowania konkursowego. Instytucje kultury mogą być łączone lub dzielone przez swoich organi­zatorów. Zgodnie z zapisami ustawowymi „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” instytucja kultury może zostać zlikwidowana. Zanim organizator wyda akt o likwidacji, musi on pół roku wcześniej upublicznić infor­mację o tym zamierzeniu i podać jego przyczyny 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone