Zaangażowanie w życie społeczne

Nikogo nie dziwi dzisiaj zaangażowanie obywateli, którzy wykorzystują portale społecznościowe i inne aplikacje do masowej komunikacji w celu zdobycia zainteresowania jakimś problemem czy pozyskania kolejnych użytkowników gotowych do walki o to samo. Dlatego coraz częściej grupy pragnące wywrzeć na politykach określone zmiany w prawie zawiązują solidarnie pakty właśnie w Internecie i to dzięki licznym serwisom internetowym możliwe jest forsowanie nawet bez partii politycznej określonych zmian i ustaw albo reform. Jeśli pod postulatem przyspieszonych wyborów ogłoszonym w sieci podpisze się kilkaset tysięcy obywateli – to nawet jeśli ich internetowe podpisy nie mają większej mocy prawnej, dla samej partii rządzącej niewątpliwie są czerwoną kartką lub przynajmniej pomarańczowym światłem na skrzyżowaniu. Internet pozwala politykom pamiętać zawsze, skąd się w polityce znaleźli, komu zawdzięczają swój wyborczy sukces i kto ostatecznie jest w stanie w ciągu kilku krótkich dni zorganizować wielotysięczny protest.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone