WYMIENNE STOSOWANIE TERMINÓW

Powyższe terminy nie zawsze mogą być sto­sowane wymiennie, ich desygnaty bowiem nie zawsze się ze sobą pokrywają. Łączy się z tym kwestia sto­sunku między językiem pisanym a mówionym (po­tocznym). W przypadku, gdy znormalizowany jest za­równo język pisany, jak i mówiony, ten ostatni okreś­lany jest jako odmiana stylistyczna języka literackie­go (albo kulturalnego czy ogólnonarodowego). Różnice między odmianą mówioną a pisaną mogą być minimal­ne, jak w przypadku języka polskiego, mogą być też dość znaczne, jak we francuskim. Zdarza się również, że znormalizowany jest tylko język pisany: dotyczy to na przykład chińskiego i arabskiego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone