WŚRÓD ISTNIEJĄCYCH JĘZYKÓW

Spośród trzech—sześciu tysięcy istniejących języ­ków etnicznych tylko sześćdziesiąt kilka ma rangę państwowych języków oficjalnych (urzędowych). Po­nadto kilkanaście innych to języki oficjalne republik, prowincji i obwodów autonomicznych. Języki urzędo­we są w ogromnej większości całkowicie znormalizo­wane. Do wyjątków należą m. in. keczua i ajmara w Peru i Boliwii, które pod koniec lat siedemdziesiątych były tam językami oficjalnymi (jako drugie po hisz­pańskim), a także tswana, njanja czy kinja-rwanda, będącymi obecnie drugimi oficjalnymi językami Bots­wany, Burundi i Rwandy.Bardzo rzadko się zdarza, że ludność jakiegoś kraju jest całkowicie jednojęzyczna, prawie wszędzie wystę­pują bardziej lub mniej liczne mniejszości językowe.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone