WARIANTY JĘZYKÓW

Nie znormalizowane warianty języków noszą nazwy gwar, dialektów, narzeczy, żargonów. Sytuacja socjo­lingwistyczna ludzi mówiących dialektami jest w róż­nych krajach odmienna. W niektórych, takich jak Pol­ska czy Francja, wszyscy ludzie wykształceni mówią językiem ogólnonarodowym, dialektami zaś posługuje się wyłącznie niewykształcona ludność wiejska. W in­nych, takich jak Niemcy czy Włochy, również wśród wykształconych warst ludności używa się na co dzień dialektów. W przypadku chińskiego i arabskiego dia­lektami, bardzo różniącymi się od siebie i bardzo od­ległymi od języka literackiego, mówi bez wyjątku cała ludność. Tak zwany klasyczny chiński i arabski są de facto językami martwymi, całkowicie niezrozumia­łymi dla osób bez wykształcenia, przy czym klasyczny chiński zrozumiały jest w ogóle tylko w formie pisa­nej.Według Weinsberga język martwy to ten, który nie jest używany przez członków żadnego społeczeństwa „od nie­mowlęctwa”.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone