W UJĘCIU MEMORIAŁOWYM

W odniesieniu do budżetu zasada ta oznacza, że dochody powinny być za­liczone do tego roku, w którym powstały, niezależnie od tego, czy wpłata fak­tycznie nastąpiła. Ujęcie memoriałowe rejestruje więc w budżecie należne wpłaty z tytułu podatków, składek i opłat oraz innych dochodów sektora pu­blicznego, zaliczanych do dochodów budżetowych. Z memoriałowego ujęcia dochodów dowiadujemy się, ile dochodów powinno wpłynąć do budżetu. Taka sama zasada odnosi się do wydatków i rozchodów. W ujęciu memo­riałowym dokonanie wydatku lub rozchodu rejestrujemy z datą, w której po­wstało zobowiązanie do dokonania wydatku, Może to być np. data otrzymania faktury, data wypłaty należnych pracownikom sektora publicznego wynagro­dzeń, data okresu odsetkowego. Dla obliczonej memoriałowo wielkości wydat­ków i rozchodów budżetowych nie ma znaczenia fakt, czy dana płatność zosta­ła faktycznie dokonana, czy też nie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone