W PRACACH JĘZYKOZNAWCZYCH

Nie możemy się zatem dziwić czytając w pracach językoznawczych, że liczba języków świata wynosi od trzech do sześciu tysięcy. Ta ogromna rozpiętość nie wynika bynajmniej z ignorancji badaczy wywołanej niedokładnością danych merytorycznych, ale nieroz­wiązywalną, obiektywną sytuacją socjolingwistyczną. Jedynym sensownym kryterium wydaje się poczucie przynależności językowej użytkowników, niestety sa­mi użytkownicy nie zawsze są zgodni co do tego, czy mówią odrębnym językiem, czy dialektem.Z punktu widzenia socjolingwistycznego wszystkie żywe, współcześnie używane języki można podzielić na znormalizowane i nie znormalizowane. Pierwsze z nich mają określone reguły ortografii i gramatyki, rozbu­dowane zaś słownictwo pozwala na używanie ich we wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa rozwinię­tego kulturowo i cywilizacyjnie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone