U PODSTAW HISTORII

U podstaw historii umieścił Croce ducha obiektywnego” i nazwał swą refleksję „filozofią ducha”. Skorzystał tu z terminu Hegla i Diltheya, choć nadał mu treść własną. Podczas gdy w heglizmie „duch obiektywny” obejmuje przemiany społeczne i polityczne, które polega­ją na pojawianiu się sprzeczności i ich prze­zwyciężaniu, to dla Crocego „duch obiektywny” oznacza żywiołowe siły twórcze, które znajdu­ją ekspresję w działaniu jednostek i w wy­tworach kultury. Owego „ducha” nie pojmuje Croce dialektycznie, lecz ewolucyjnie, i pod tym względem jest bliższy Diltheyowi niż Heglowi. Widzi w „duchu” podłoże rozwoju całej kultury. W odróżnieniu od Burckhardta uwydatnia w historii nie tyle kryzysy i zja­wiska destrukcji, ile raczej powolne przemiany ewolucyjne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone