ŚRODKI FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

Departament ten zajmuje się obsługą Funduszu Kościelnego. Statut przewiduje również powołanie organów opiniodawczych w zakresie dysponowania środkami Funduszu przez Kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe.Jedynym źródłem finansowania Funduszu są dotacje z budżetu państwa. Ustawa budżetowa na rok 2006 przewiduje wydatki Funduszu Kościelnego w wysokości 93,7 min zł.Fundusz Kościelny nie jest wyodrębnioną jednostką — środki w budże­cie państwa przeznaczane na Fundusz nie są traktowane jako dotacja dla Funduszu, lecz jako wydatki budżetowe. Można więc powiedzieć, że Fun­dusz Kościelny to po prostu nazwa jednego z rodzajów wydatków budżetu państwa.Środki Funduszu przeznaczane są głównie na:opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchow­nych,odbudowę, konserwację i remonty obiektów sakralnych o wartości zabytkowej,działalność charytatywno-opiekuńczą.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone