SŁUŻĄCE ZA PRZYKŁAD

Za przykład mogą posłużyć takie pary języków jak perski i tadżycki, rumuński i mołdawski, hebrajski i fenicki, hindi i urdu. W pewnych przypadkach toczą się spory o to, czy dana mowa jest odrębnym językiem, czy też dialektem jakiegoś języka. Dotyczy to na przykład macedońskie­go i galisyjskiego, co do których nie ma powszechnej zgody, czy są to języki, czy dialekty, odpowiednio bułgarskiego i portugalskiego. Spowodowane jest to tym, że nie wiadomo, które z kryteriów socjologicz­nych należy uznać za najważniejsze. Jednym z istot­niejszych jest kryterium wspólnoty narodowej, jednak stosunkowo często nie ma ścisłej odpowiedniości mię­dzy przynależnością narodową a językową. Istnieje wiele narodów mówiących jednym językiem.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone