SŁUCHACZE KSAP

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 32 lat. Kształcenie trwa 20 miesięcy, w ciągu których odbywa się około 1 700 go­dzin dydaktycznych. W trakcie kształcenia słuchacze KSAP otrzymują sty­pendium. Po ukończeniu KSAP jej absolwenci są zobowiązani do podjęcia i wykonywania pracy w urzędach administracji, nie krócej niż przez 5 lat.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Ad­ministracji Publicznej określa wysokość stypendium oraz szczegółowe za­sady, tryb ustalania, wypłacania i zwrotu stypendium oraz sytuacje, kiedy stypendium i inne koszty nie podlegają zwrotowi.Gospodarka finansowa KSAP prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi uczelni państwowych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone