RZADSZA SYTUACJA

Dotyczy to zwłaszcza angielskiego i hiszpańskiego. Rzadsza jest sytuacja odwrotna, to znaczy używanie przez jeden naród wielu różnych języków. Jedynym nie budzącym u nikogo wątpliwości, a przez to często przytaczanym, jest przykład Szwajcarii, kraju niewątpliwie jednona- rodowego, w którym ludność posługuje się czterema językami: niemieckim, francuskim, włoskim i retoro- mańskim. W ostatnich latach zdarzały się wypadki zmiany stanowiska odnośnie do przynależności języko­wej różnych grup ludności, a także liczby języków używanych na danym terytorium, w konsekwencji więc liczby języków w ogóle. Przykładem redukcji może być uznanie holenderskiego i flamandzkiego za dialekty jednego języka niderlandzkiego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone