ROZWÓJ DZIEJÓW

Przyjmując, że rozwój dziejów odbywa się wskutek periodycznych kryzysów, sądził BurcKhardt, że zależy on od zdolności odrzuca­nia urządzeń dawnych i projektowania nowych. Ludzie przeciętni, stanowiący większość, nie są do tego zdolni. Mogą tego dokonać tylko jed­nostki wybitne i od ich działalności uzależniał Burckhardt rozwój dziejów. Ich pojawienie się uważał za warunek sine qua non zmian społecz­nych. O wybitności jednostki decyduje zarówno jej funkcja historyczna’, jak właściwości psy­chiczne. Splot dwu okoliczności: pojawienie się indywidualności o swoistych cechach psychicz­nych, obdarzonej charyzmą i sprzyjające jej działaniu warunki — rodzi fenomen osobistości historycznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone