RÓŻNICE W WYNIKACH

Wyniki uzyskane tą metodą różnią się jednak od poglądów Spenglera, przy tym sama metoda nie jest identyczna. Spengler powoływał się na analogie z organizmem przyrodniczym, Toynbee zaś obywał się bez tych naturalistycznych kon­cepcji. Podejmując pewne wysunięte przez Spenglera kwestie, dawał Toynbee rozwiązanie własne. Kiedy autor Zmierzchu Zachodu ekspo­nował w dziejach procesy destrukcyjne, Toyn­bee chciał ukazać perspektywy dalszego roz­woju, kiedy Spengler pojmował kultury jako całości izolowane, Toynbee, podtrzymując prze­konanie o wielości odrębnych cywilizacji (wy­różniał ich 23), dopuszczał możliwość kontaktów między nimi i w nich właśnie widział jeden z bodźców rozwoju. Główna różnica między nimi dotyczyła miejsca świadomej ludzkiej ak­tywności w procesie dziejów. Spengler głosił, jak wiemy, nieuchronność przemian cywiliza­cyjnych, konieczność upadku spowodowaną immanentnym rozwojem.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone