REFLEKSJA HISTORYCZNA

Dzięki temu historyzm Crocego odegrał ważną rolę w rozwinię­ciu szczegółowych badań historycznych nad życiem społecznym i kulturą. Sam Croce pozo­stawił po sobie bogatą spuściznę historiogra- ficzną i w ciągu swego długiego pracowitego życia zainspirował liczne badania nad historią kultury europejskiej. Omijając problem gene­ralnego sensu historii skupiał uwagę na objaś­nianiu historycznej ewolucji różnorodnych zjawisk kultury. Tym wpływem na dziejopi­sarstwo trzeba mierzyć ważność historyzmu Crocego i wszelkiej refleksji historycznej, jaka podejmowana była w kręgu filozofii życia.

 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone