RDZENNI MIESZKAŃCY

Z czasem rdzenni mieszkańcy poczują, że ich tożsamość jest zagrożona i przypusz­czalnie pojawią się u nich objawy ksenofobii. Jeszcze raz zatem konflikt językowy nie będzie miał znaczenia sam przez się, lecz stanie się wyrazem wzajemnych wobec siebie postaw dwóch różnych grup kulturo­wych, które składają się na dane społeczeństwo.  Wszystkie te konflikty mają zwykle charakter ambi­walentny. Powróćmy do przykładu Genewy, w której jej rdzenny mieszkaniec widzi, że jego tożsamość kul­turowa jest zagrożona z dwóch stron. Pracownik któ­rejś z organizacji międzynarodowych posługujący się najczęściej językiem angielskim żyje swym własnym życiem na marginesie społeczności lokalnej, po części dlatego, że sam tego chce, po części dlatego, że ludność miejscowa nie pozwala mu inaczej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone