PRZYKŁAD ROZMNOŻENIA

Przykładem rozmnożenia mogą być podejmowane próby uznania dialektu walenckiego za język odrębny od katalońskie- go. W pracy Tortosy problem ten występuje ze szcze­gólną wyrazistością. Hiszpania jest, jak wiadomo, kra­jem wielonarodowym i wielojęzykowym, jednak po­glądy na temat liczby języków Hiszpanii są różne. Tradycyjnie uważa się, że jest ich cztery: kastylijski (czyli hiszpański), kataloński, galisyjski i baskijski. Tortosa dodaje do nich dwa: walencki i majorkański (uważane przez większość za dialekty katalońskie). twierdząc jednocześnie, że należałoby również uwzglę­dnić języki babie i fabla, zaliczane do dialektów ka­sty lijśkich. Ten ostatni pogląd jest oczywiście poglą­dem skrajnym.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone