PRZYCHODY PAN

Działalność PAN jest finansowana z budżetu państwa oraz ze środków po­zabudżetowych. Środki budżetowe dla PAN pochodzą zarówno z części prze­widzianej na naukę, jak też z innych środków, które — ujmowane w budżecie w części „Polska Akademia Nauk” — przeznaczane są m.in. na:działalność organów i struktur korporacyjnych PAN,Kancelarię PAN, pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki or­ganizacyjne działające w strukturze PAN. Przychody PAN mogą także pochodzić z wpływów z działalności go­spodarczej, darowizn i zapisów oraz ze sprzedaży mienia i praw majątko­wych. Środki te, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, przezna­czane są na rozwój nauki oraz zakup urządzeń służących temu rozwojowi. Podstawą ich gospodarowania jest plan finansowy uchwalony, na wniosek Prezesa, przez Prezydium PAN. Co roku Prezes PAN składa Prezydium in­formację o wykonaniu planu finansowego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone