PRZEJŚCIE KULTURY

Konieczność przejścia kultury w cywilizację tłumaczył Spengler niekiedy działaniem nieuchwytnych dla człowieka „sił kosmicznych”. Chciał godzić w ten sposób immanentyzm historyczny z tezą o  zależności historycznego rozwoju od jakichś sił naturalnych, których działaniem objaśniał nieodwracalny charakter przemian cywilizacyj­nych. Oznaczało to de facto odstępstwo od im- maneńtyzmu. Dzieło Spenglera ujawnia trud­ności — a może nawet niemożność — utrzy­mania się na gruncie immanentnej interpretacji dziejów przy odrzuceniu historycznego deter­minizmu, upatrującego zależność przyczynową w następstwie wydarzeń.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone