PRZEDSTAWICIELE PESYMIZMU

Z dziejów myśli niemieckiej można wymie­nić jako przedstawicieli pesymizmu historycz­nego dwu pisarzy: Karla Vollgraffa (1792— —1863) i Petera von Lasauhca (1815—1861). Pierwszy to profesor prawa uniwersytetu w Marburgu, związany z historyczną szkołą prawa i wierny tradycji chrześcijańskiej, w której upartywał wartości najwyższe. Dopatrując się w dziejach narodów analogii z biologicznymi procesami wzrostu i starzenia się, dowodził następowania schyłku ludzkości, która swój zenit osiągnęła w pierwszych wiekach chrześcijańs­twa, a od tamtego czasu starzeje się powoli. Symptomy upadku widział w utracie społecz­nego znaczenia religii, w powstawaniu insty­tucji demokratycznych, w przejmowaniu zasad prawnych od innych narodów, w dążeniu do unifikacji systemu prawa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone