Pozytywne skutki rozwiniętej urbanizacji

Proces urbanizacji przynosi ze sobą zarówno skutki pozytywne jak i negatywne. Pod względem ekonomicznym mają pozytywny wpływ na powiększeniu się rynku zbytu. Dzięki urbanizacji zwiększa jest wydajność pracy. Wraz z rozwijającymi się miastami następuje rozwój komunikacji miejskiej. Na przykład w aglomeracjach miejskich powstają linie tramwajowe, kolejki miejskie, rozwija się miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Dzięki aglomeracją ułatwiona jest wymiana informacji między placówkami miejskimi. Urbanizacja ma również pozytywne skutki socjalne. W miastach ludzie mają większy komfort życia niż na wsiach. Dodatkowo mają możliwość zarobienia tam większych pieniędzy i dostęp do najnowszej techniki oraz kultury. Urbanizacja ułatwia również dostęp do szpitali i do medycyny. W miastach znajdują się przychodnie, gabinety lekarskie i laboratoria. Dostęp do usług służby zdrowia jest łatwiejszy, niż na wsiach. Pozytywne są zjawiska ekonomiczno – społeczne, jak łatwiejsza możliwość znalezienia pracy, podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych czy rozwój edukacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone