PORZUCONE KONCEPCJE

Mówił nawet o misji proleta­riatu w doprowadzeniu do sytuacji, gdy wyko­nawca historii — lud pracujący — stanie się projektodawcą swego losu i całej historii. Sam Lukacs porzucił później te koncepcie uznał je za fałszywe. Dotyczyło to zwłaszcza tez o dialektyce świadomości proletariatu jako rdzenia historii o misji klasy robotniczej. Książka jego pozostaje wszakże w historii myśli marksistowskiej jako próba zerwania z natu- ralistyczną interpretacją historii i poszukiwania swoistosci tych prawidłowości, które można odnaleźć w aktywności społecznej człowieka.W końcu XIX w., jeszcze za życia Engelsa, pojawiły się jednostronne interpretacje mar- ksowskiej tezy o zależności świadomości spo­łecznej od bytu społecznego, podkreślające jei bierność i odmawiające jej wszelkiej autonomii wobec bytu. Idee ujmowano jako odbicia bytu bądź jako środki adaptacji do społeczeństwa; idee, których nie można było tak ująć, uważano za przeżytki wcześniejszych sytuacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone