POJĘCIE DUCHA

Pojęcie „ducha” opisuje tu bowiem nie indywidualne intencje i akty psy­chiczne, lecz wyobrażenia i zespoły wartości, jakie są respektowane w zbiorowościach, które dają się wyodrębnić w badaniach historycz­nych. Pojęcie to . określa zatem kulturę ducho­wą, która kształtuje przeżycia psychiczne po­szczególnych jednostek, w tym także wybitnych twórców. Chroniło to przed psychologiczną in­terpretacją i związanymi z nią niebezpieczeńs­twami ujęć dowolnych i niesprawdzalnych.Dzięki temu myśl Crocego sprzyjała rozwinię­ciu szerokich badań historycznych i przyczyniła się do rozwoju wielu działów dziejopisarstwa przede wszystkim we Włoszech.Nie można pomijać tego, że croceańska wizja historii ma charakter idealistyczny, opiera się bowiem na założeniu, iż całokształt zjawisk historycznych jest zależny od stanu społecznej świadomości, która zmienia się spontanicznie i niezależnie od procesów ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone