PODSTAWOWY AKT PRAWNY

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność instytucji kul­tury jest ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; kwestie związane z funkcjonowaniem poszcze­gólnych rodzajów tych podmiotów regulują: ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach,ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt­kami.Każda instytucja kultury funkcjonuje ponadto na podstawie aktu o jej utworzeniu oraz statutu. Akt o utworzeniu instytucji wydany przez organi­zatora określa nazwę instytucji, jej rodzaj, siedzibę i przedmiot działania. Organizator nadaje też statut, w którym zawarte są m.in.: informacje o orga­nach instytucji, źródłach jej finansowania, zasadach dokonywania zmian statutowych oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza ją prowadzić.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone