This is default featured slide 1 title

Zarzuty dla twórcy strony internetowej ośmieszającej prezydenta

Niedawno Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim podała, iż przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw przez twórcę strony internetowej Antykomor.pl, gdzie przedstawiona była

Gorący spór wobec reformy emerytalnej

Niedawno przepadł w polskim Sejmie wniosek o rozpisanie referendum na temat reformy emerytalnej, proponowanej przez rząd premiera Donalda Tuska. Chodzi

Czy miejsce wychowania ma wpływ na osobowość

Amerykańscy naukowcy odkryli, że miejsca zamieszkania kształtują swoich mieszkańców oraz relacji z innymi. Miasto w którym człowiek dorasta ma wpływ

Kultura obrazkowa kiedyś a dzisiaj

Można uznać, że człowiek zrobił koło w ewolucji. W początkach cywilizacji człowieka odnajdujemy kulturę obrazkowa, która przejawiała się rysunkami naskalnymi

Mieszkania są tak samo zanieczyszczone metalami ciężkimi jak powietrze na zewnątrz

Mieszkania nie chronią nas przed szkodliwymi działaniami metali. W Warszawie zostały przeprowadzone badania, w których starano się określić stężenie metali

Niwchowie i Jukagrowie przykładem najmniejszych narodów świata

Niektóre państwa, na świecie, są wielkości, pod względem ludnościowym jak i terytorialnym, małych miasteczek. Niezależnie jednak od wielkości narody te

Dostęp do klientów i odbiorców

Dzięki Internetowi głoszenie i promowanie różnych poglądów przestało ograniczać się do mediów w pojęciu masowym, a przekazane zostało po części

Czy uda się pojmać w Afganistanie zabójców polskich żołnierzy

W dniu 21 grudnia 2011 roku, w wyniku wybuchu miny, zginęło pięciu polskich żołnierzy, biorących udział w misji wojskowej w

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona na podstawie uchwały nr 74 Rady Ministrów z 30 maja 1990 r., a

SŁUCHACZE KSAP

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 32 lat. Kształcenie trwa

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) jest samo­dzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, które powstało z prze­kształcenia Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej

CZYM ZAJMUJE SIĘ CMKP?

CMKP zajmuje się planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kształcenia podyplomowego osób z wyższym wykształceniem, które pracu­ją w ochronie zdrowia. Do jego

CMKP JEST DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Działalnością Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za­rządza dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Organami kolegialnymi CMKP są:

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury to jednostki organizacyjne, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upo­wszechnianiu i ochronie kultury. W

© Wszelkie prawa zastrzeżone