OSIĄGNIĘCIA NAUKI

Opierając się na osiągnięciach nauki potrafili oni krytycznie ocenić aktualne sprzeczności klasowe i wskazać siłę społeczną zdolną te sprzeczności rozstrzy­gnąć w imię historycznego postępu. Czynili to często wbrew poglądom panującym w klasie, z którą wiązali nadzieje, krytykując stan świa­domości proletariatu i nie szczędząc sił, aby własne idee zaszczepić w ruchu robotniczym. Rolę krytycyzmu w działalności przywódców podkreślał także Gramsci mówiąc, że geniusz bywa „wyrazem własnych czasów” raczej wów­czas, „gdy z nimi walczy, niż gdy z nimi współ­pracuje”. Był to krytycyzm innego typu niż ten, który propagował Ławrow mówiąc o „kry­tycznie myślących jednostkach”. Dla Ławrowa wybitne jednostki przy postawie krytycznej wobec ustroju społecznego, odnosiły się do ludu bezkrytycznie, wierząc w jego poczucie spra­wiedliwości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone