NARZĘDZIE REALIZACJI

Krytycyzm ten był w oczach Lenina niewystarczający, brakowało mu kry­tycznej oceny zbiorowości, wśród której chciano szerzyć nowe ideały. Myśl marksistowska nie przeciwstawia hero­izmowi, jak to sugerują powierzchowne opra­cowania, tezy o roli mas w historii i całkowitej zależności dziejów od działań masowych. Opo­zycja między heroizmem a marksizmem doty­czy głównie rozumienia stosunku między jed­nostką wybitną, przywódczą a zbiorowością. Dla heroizmu stosunek ten polega na charyz­macie i kulcie bohatera wśród ludu. Marksiści natomiast rozumieją tę relację jako wzajemne oddziaływanie, które polega na uogólnianiu doświadczeń klasy społecznej przez teoretyka i przywódcę oraz na przyswajaniu sobie tej teorii przez klasę na podstawie własnych do­świadczeń i dzięki działalności organizacyjnej partii.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone