Kultura obrazkowa kiedyś a dzisiaj

Można uznać, że człowiek zrobił koło w ewolucji. W początkach cywilizacji człowieka odnajdujemy kulturę obrazkowa, która przejawiała się rysunkami naskalnymi doszliśmy do kultury wizualnej naszych czasów, która objawia się przede wszystkim nastawieniem na obrazek, czyli na początku była fotografia poprzez film, telewizję a w ostatnim czasie Internet. Wszystko co dociera do ludzi ma swój przekaz obrazkowy. Rzeczywistość wirtualna w połączeniu z obrazkiem daje możliwości jakich do tej pory nie było i zaczyna być wykorzystywana na różnoraki sposób. Przykładem może być Muzeum Narodowe, które skanuje i fotografuje swoje zbiory, które następnie zostaną upublicznione na witrynie internetowej. Można będzie tam poznać dzieł sztuki wystawiane w tym muzeum. Muzea idące tym śladem, będą mogły się wymieniać cyfrowymi kopiami. Zaistnieje w ten sposób możliwość dotarcia do dzieł sztuki dla wielu ludzi, którzy w inny sposób nie mogli by tych dzieł zobaczyć. Choćby przez zbyt dużą odległość, finanse a także niemożliwe do odwiedzenia wszystkich znanych muzeów i ich zasobów. Takie okazanie swoich zbiorów może wpłynąć na podniesienie się poziomu kultury wśród społeczeństw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone