Kształt współczesnej demokracji

Większość demokracji liberalnych działa dzisiaj z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i niemal niemożliwe jest wyobrażenie sobie realizacji nawet najodważniejszych komunistycznych postulatów bez wykorzystania narzędzi obecnych w aktualnej gospodarce wolnorynkowej. Wydaje się przecież większości ludzi, że komunizm czy socjalizm a liberalizm gospodarczy to dwie różne sprawy, ale ostatecznie nie ma dzisiaj wątpliwości żaden ekspert – do realizacji głównych socjalnych postulatów niezbędne są duże pieniądze i politycy nie powinni zaciągać ich u inwestorów zagranicznych a wyłącznie ciężką pracą samemu sobie je zapewnić. Wszystko to jednak nie jest możliwe wykorzystując stare i komunistyczne metody funkcjonowania na rynkach finansowych i handlowych – aby móc zarabiać, trzeba produkować, podnosić konkurencyjność i przede wszystkim – wspierać własność prywatną. Współczesne partie pragnące zarobić na wiecznej miłości do socjaldemokracji wciąż mają w programach punkty doskonale znane osobom siedzącym w historii komunizmu, ale drogi do realizacji postulatów są różne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone