KRYZYS DZIEJOWY

Niemałą rolę w kryzysie spełnia, jak wiemy, znużenie i dążność do zmiany. W cza­sach kryzysu pojawia się zwykle wielu przy­wódców, ale tylko niektórych można nazwać wielkimi, tylko tych, którzy umieją narzucić : zbiorowości nowy sposób życia, utrwalić go i ustabilizować, czyli są obdarzone charyzmą. Projektodawcą nowych wartości może być tyl­ko silna indywidualność. W tym właśnie uwypuklaniu twórczej roli wybitnej jednostki wi­dać u Burckhardta echa heroizmu historycz­nego.Kryzys dziejowy i działalność wielkiej jed­nostki to dla Burckhardta zjawiska nieodłączne. Społeczność uważał za niezbędny surowiec dziejów; bez oddziaływania na nią nawet wy­bitna jednostka nic nie znaczy, ale żadna zbio­rowość nie jest czynnikiem twórczym, inicjującym przyszły rozwój.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone