KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona na podstawie uchwały nr 74 Rady Ministrów z 30 maja 1990 r., a na mocy ustawy z 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobo­wość prawną.Głównym zadaniem KSAP jest kształcenie i przygotowywanie do służ­by publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji.Statut KSAP nadany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 października 1999 r. określa ustrój i organizację, zakres działania, za­sady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy. Prezes Rady Ministrów spra­wuje nadzór nad Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisamiustawowymi i statutem. Jest on organem powołującym i odwołującym Dy­rektora KSAP.KSAP prowadzi działalność dydaktyczną w formie:.kształcenia słuchaczy,szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone