KATASTROFICZNE WIZJE HISTORII

Katastrofizm historiozoficzny akcentujący rolę procesów schyłkowych w historii ukształ­tował się jako dojrzała doktryna w początkach w związku z negatywną oceną współ­czesności i pesymistycznym poglądem na per­spektywę dalszego rozwoju. Przygotowały go już w pierwszej połowie XIX w. postawy pesy­mistyczne w historiografii, chociaż były one zjawiskiem odosobnionym i do dziś są mało znane. Ten pesymizm historyczny można okreś­lić jato przeświadczenie o stałym, systematycz­nym i nieuchronnym upadku kultury, o nie­ustannym i nieodwracalnym rozkładzie moral­nym zbiorowości i spadku znaczenia wszelkich wzniosłych ideałów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone