INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury to jednostki organizacyjne, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upo­wszechnianiu i ochronie kultury. W tej formie działają m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie i orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, bibliote­ki, domy kultury oraz galerie sztuki. Państwowe instytucje kultury są tworzo­ne przez ministrów i kierowników urzędów centralnych; samorządowe — przez jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty, które tworzą instytucję kultury, są nazywane ich organizatorami. Po reformie terytorialnej większość państwowych instytucji kultury została przekazana samorządom. Najwięcej państwowych instytucji kultu­ry podlega obecnie ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzic­twa narodowego i są to podmioty o różnym statusie: od domow pracy twórczej do Muzeów Narodowych i Zamków Królewskich w Krakowie i Warszawie.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone