FILOZOFIA DUCHA

Swą „filozofię ducha” Croce rozwinął w zło­żony system filozoficzny, w którym rozważał osobliwości i historyczny rozwój takich dzie­dzin ludzkiej twórczości, jak sztuka (analizowa­na w estetyce), nauka (badana w logice), życie praktyczne na użytek indywidualny (opisane w ekonomii) i życie praktyczne na rzecz ogółu (omówione w etyce). W każdym dziale swego systemu zwracał uwagę na ewolucyjny charak­ter przemian i ich zależność od świadomości zbiorowej. Podkreślał przy tym, że rozwój kultury nie podlega jednolitemu schematowi i nie da sią ująć w ogólną formułę. Fascyno­wała go wielorakość przemian i różnorodność przebiegu historycznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone