DUCH OBIEKTYWNY

Croce zerwał przy tym z heglowskim fina­lizmem i rozpatrywaniem historii z punktu widzenia postępu poznawczego, jaki spełnia się w filozofii. Nie traktował historii filozofii jako drogi do „wiedzy absolutnej”. Filozofia jest tak głęboko uwikłana w historyczne okoliczności, w jakich powstaje, że należy ją rozumieć nie jako etap rozwoju poznania, lecz wyłącznie jako przejaw zbiorowych doświadczeń i przeżyć. Historyzm croceański wystrzegał się ocen filo­zofii pod względem osiągnięć poznawczych, a podkreślał jednakową wartość systemów filo­zoficznych jako ekspresji „ducha”.Choć Croce operował koncepcją „ducha obiektywnego”, jego interpretacja historii nie miała charakteru psychologicznego, w odróżnie­niu od Burckhardta.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone