CZYM ZAJMUJE SIĘ CMKP?

CMKP zajmuje się planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kształcenia podyplomowego osób z wyższym wykształceniem, które pracu­ją w ochronie zdrowia. Do jego zadań należy także koordynowanie w tym zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez inne jednostki resortu zdrowia. CMKP prowadzi również działalność naukową w dziedzi­nie nauk medycznych. Jednostki organizacyjne CMKP (studia) odpowiadają kierunkom kształcenia lub grupom pokrewnych dyscyplin objętych jego działalnością. W zakresie działalności dydaktycznej, naukowej oraz metodyczno-organi- zacyjnej podstawowymi komórkami CMKP są zakłady i kliniki. W ramach studiów, zakładów i klinik lub poza nimi mogą być tworzone inne jednost­ki organizacyjne. Ponadto, CMKP posiada jednostki administracyjne i gos­podarcze.Bazę naukowo-dydaktyczną CMKP stanowią m.in. dwa samodzielne publiczne szpitale kliniczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone