CZĘSTA KLASYFIKACJA

W często obecnie stosowanej klasyfikacji dyscyplin lingwistycznych socjolingwistykę zalicza się do działu tak zwanego językoznawstwa zewnętrzne­go , do ktorego należy ona wraz z fonetyką, psychomgwistyką i neurolingwistyką. Językoznawstwo ze­wnętrzne stawia sobie za cel opis faktów językowych za pomocą innych nauk empirycznych, czy to biolo­gicznych, czy społecznych, w czym przeciwstawia się językoznawstwu wewnętrznemu (do którego zalicza się fonolog.ę, morfologią, sytaktykę i semantykę).Nie wiadomo też, które różnice są bardziej, a które mniej relewantne: fone­tyczne, morfologiczne, składniowe czy leksykalne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone