CZERPANIE Z JĘZYKOZNAWSTWA

Socjologia natomiast czerpie z języko­znawstwa w o wiele mniejszym stopniu, o ile czerpie w ogóle, a ściśle lingwistyczna metodologia raczej nie znajduje w niej zastosowania. Nie zmienia tego stanu rzeczy fakt oddziaływania na socjologię strukturali- zmu, który zrodził się na gruncie językoznawstwa, ale wywarł mniejszy lub większy wpływ na wszystkie nauki humanistyczne. Strukturalizm bowiem, ze swy­mi założeniami systemowości i relewancji składni­ków systemu, nie zawiera w sobie nic, co by wskazy­wało na jego lingwistyczne pochodzenie, a jego meto­dologia nadaje się do opisu z zasadzie każdej nauki humanistycznej czy społecznej. A zatem, i chyba nie ulega to dla nikogo wątpliwości, ważniejsza jest rola socjologii w językoznawstwie niż językoznawstwa w socjologii.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone