Kategoria: Polityka językowa

SPOŚRÓD PAŃSTW

Jednak spośród ponad dwustu państw i terytoriów za­leżnych w około stu sześćdziesięciu obowiązuje tylko jeden język urzędowy. Jest to bądź

WYJĄTKOWY PRZYPADEK

Ciekawym i wyjątkowym przy­padkiem jest Paragwaj, gdzie cała ludność mówi dość dobrze rozwiniętym i mającym bogatą tradycję lite­racką językiem guarani,

DOSTĘP DO DÓBR KULTURALNYCH

Z punktu widzenia do­stępu do światowych dóbr kulturalnych w o wiele lep­szej sytuacji jest mówiący po angielsku Anglik czy Amerykanin

STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA

Stopień upośle­dzenia mniejszości językowych jest bardzo różny i za­leżny od wielu rozmaitych czynników. Jeśli pominąć takie elementy, jak antagonizmy i

JĘZYKI MNIEJSZOŚCI

Za przykład mo­że służyć macedoński w Jugosławii. Posługiwanie się wyłącznie językiem mniejszości ogranicza w takim przypadku dostęp do dóbr kulturalnych.Język

OPANOWANIE JĘZYKA

Opanowanie języka większości jest konieczne zarówno do uzyskania awan­su społecznego, jak i dostępu do dóbr kultury. Język mniejszościowy jest używany

CZŁONKOWIE SPOŁECZEŃSTW

Nie ulega żadnej wątpliwości, że członkowie społeczeństw posługujących się językiem należącym w naszej klasyfikacji do szó­stej grupy w hierarchii ważności

POZBAWIENIE ZDOLNOŚCI

Jest więc oczywiste, że osoby pozbawione zdolności językowych są w tej sytuacji z góry na straconej pozycji.Większość wymienionych tu w

POD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKÓW

Jest on trzecim pod względem liczby użytkowników (po chińskim i angiel­skim) językiem świata; oficjalnym w 20 państwach niepodległych o łącznej

W KAŻDYM Z KRAJÓW

Dialekt hiszpańskiego zwany ladino (judesmo, sefardit) używany jest przez grupy Sefardyjczyków na Bałka- nach, w Turcji i na Bliskim Wschodzie.

KATALOŃSKI

Katalońsiki, w oryginale catald, jest językiem indoeuropejskim z grupy romańskiej. Mówi nim ponad 6 milionów użytkowników. Używany w Hiszpanii głównie

GALISYJSKI

Galisyjski, w oryginale galego, jest językiem in- doeuropejskim z grupy romańskiej. Bardzo blisko spo­krewniony z portugalskim i dlatego przez licznych

BASKIJSKI

Baskijski, w oryginale euskara lub euskera, jest jedynym językiem w Europie Zachodniej nie należą­cym do rodziny indoeuropejskiej. Prawdopodobnie jest to

Z PUNKTU WIDZENIA CIĄGŁOŚCI

Jest baskijski, najstarszy, być może, z punktu widzenia ciągłości historycznej język Europy. Basko­wie zamieszkiwali Zachodnie Pireneje już w okresie kolomzacji