Kategoria: Finanse publiczne w Polsce

Tanie usługi pogrzebowe Warszawa

W dzisiejszych czasach wartość wypłacanego zasiłku pogrzebowego jest naprawdę niewielka i ciężko jest za te pieniądze zorganizować godny pochówek  dla

Biuro matrymonialne dla samotnych

W naszym kraju z roku na rok powstaje coraz więcej przedsiębiorstw specjalizujących się w poszukiwaniu miłości dla swoich klientów. Biuro

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Co roku wiele młodych małżeństw lub par decyduje się na wzięcie pożyczki pod zastaw nieruchomości. Każdy z nas chce przecież

Czy opłaca się wykupić polisę dającą odszkodowanie za utratę zdrowia?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której idąc zimą po zamarzniętym chodniku poślizgniemy się, a upadając niefortunnie nabawimy się skomplikowanego złamania lub

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona na podstawie uchwały nr 74 Rady Ministrów z 30 maja 1990 r., a

SŁUCHACZE KSAP

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 32 lat. Kształcenie trwa

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) jest samo­dzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, które powstało z prze­kształcenia Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej

CZYM ZAJMUJE SIĘ CMKP?

CMKP zajmuje się planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kształcenia podyplomowego osób z wyższym wykształceniem, które pracu­ją w ochronie zdrowia. Do jego

CMKP JEST DOTOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Działalnością Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za­rządza dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Organami kolegialnymi CMKP są:

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury to jednostki organizacyjne, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upo­wszechnianiu i ochronie kultury. W

PODSTAWOWY AKT PRAWNY

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność instytucji kul­tury jest ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWOWYMI

W drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustalana jest lista samorządowych insty­tucji kultury, w których

SAMODZIELNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY

Jeśli likwidacja ma nastą­pić z przyczyn finansowych, informacja powinna umożliwić zgromadzenie środków pozwalających na dalsze funkcjonowanie instytucji kultury.Instytucje kultury prowadzą

POLSKA AKADEMIA NAUK

Polska Akademia Nauk (PAN) jest państwową instytucją naukową z osobowością prawną, działającą poprzez korporację uczonych oraz pla­cówki naukowe. PAN została