BRAK KRYTERIÓW

Fakt, że nigdy nie łączono sło­wackiego i polskiego w jeden język, dialekty kaszub­skie zaś włączono do polszczyzny, ma swe oczywiste przyczyny w uwarunkowaniach historycznych i poli­tycznych. Brak klasyfikacyjnych kryteriów struktural­nych powoduje, iż niekiedy do jednego języka zalicza się dialekty różniące się do tego stopnia, że porozu­mienie między ich użytkownikami (jeśli oczywiście nie używają języka literackiego) jest całkowicie lub pra­wie całkowicie niemożiliwe. Przykładem mogą być dialekty włoskie, niemieckie, chińskie lub arabskie. Zdarzają się również języki uznane za odrębne, między którymi różnice są minimalne, a w skrajnych przy­padkach nie ma ich prawie wcale.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone