Monthly Archives: Grudzień 2016

Mieszkania są tak samo zanieczyszczone metalami ciężkimi jak powietrze na zewnątrz

Mieszkania nie chronią nas przed szkodliwymi działaniami metali. W Warszawie zostały przeprowadzone badania, w których starano się określić stężenie metali

Niwchowie i Jukagrowie przykładem najmniejszych narodów świata

Niektóre państwa, na świecie, są wielkości, pod względem ludnościowym jak i terytorialnym, małych miasteczek. Niezależnie jednak od wielkości narody te

Dostęp do klientów i odbiorców

Dzięki Internetowi głoszenie i promowanie różnych poglądów przestało ograniczać się do mediów w pojęciu masowym, a przekazane zostało po części

© Wszelkie prawa zastrzeżone