Monthly Archives: Listopad 2016

Czy uda się pojmać w Afganistanie zabójców polskich żołnierzy

W dniu 21 grudnia 2011 roku, w wyniku wybuchu miny, zginęło pięciu polskich żołnierzy, biorących udział w misji wojskowej w

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona na podstawie uchwały nr 74 Rady Ministrów z 30 maja 1990 r., a

SŁUCHACZE KSAP

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób z wyższym wykształceniem, które nie ukończyły 32 lat. Kształcenie trwa

CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) jest samo­dzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, które powstało z prze­kształcenia Studium Doskonalenia Lekarzy w Akademii Medycznej

© Wszelkie prawa zastrzeżone